Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma; idarenin kamusal gücünü kullanarak, kamu yararı gereği, kamu hizmetlerinin yürütülmesi için özel mülkiyetin malikinin rızası dışında kamu mülkiyetine geçirilmesi işlemidir. Kamulaştırma yapacak idarenin kamu yararını gözetmesi ve kamu hizmetine öncelik vermesi gerekmektedir. Ancak uygulamada çokça sorunlar çıkmaktadır.

Acele kamulaştırma işlemi sıkça başvurulan kamulaştırma yöntemi olmuştur. Taşınmazların gerçek değeri hesap edilmeden kamulaştırma işlemleri yapılmakta hak sahiplerine hak ettiği parasal değerler verilmemektedir. Bu alandaki yetkin hukukçu kadromuz; kamulaştırma nedeniyle bireylerin hak kaybına uğramasını önlemekte, taşınmazların gerçek değerini tespit ettirerek gerçek değer üzerinden kamulaştırmasının yapılmasını ve hak sahiplerinin hakkına kavuşmasını temin etmektedir.