İdare Hukuku

Uygulama esnasında vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı idari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlamaktayız. İdare, kanuna bağlı kalmak yerine kimi zaman kanuna aykırı işlemler tesis etmektedir. Bu durum ise, idarenin keyfi davranması sonucunu doğurmakta ve telafisi mümkün olmayacak zararlara neden olmaktadır. İdarenin usul ve hukuka aykırı eylem ve işlemlerine karşı Yürütmenin Durdurulması gibi tedbirler yanısıra İptal ve Tam Yargı davaları ile ortaya çıkan aykırılıkları gidererek oluşan mağduriyetleri ortadan kaldırıyoruz.