Gayrimenkul Hukuku

Taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun başlıca konularında verdiğimiz hizmetler şunlardır:

Tapu İptal ve Tescil Davaları ile taşınmaz mülkiyetinden kaynaklı sorunlara çözüm üretme
Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) davaları ile elbirliği ve paylı mülkiyette ortaya çıkan sorunları çözme
Kadastral işlemlerdeki hataları gidermeye ilişkin çözümler üretme
Taşınmaz alım ve satımı ve finansmanı konularında aracılık etme ve danışmanlık faaliyetleri
İntifa, irtifak, ipotek gibi sınırlı ayni hakların tesis ve terkini konularında aracılık etme ve danışmanlık faaliyetleri