Çalışma Alanlarımız

Gayrimenkul HukukuTaşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun...

İncele

Kamulaştırma HukukuKamulaştırma; idarenin kamusal gücünü kullanarak, kamu yararı gereği, kamu hizmetlerinin yürütülmesi için özel mülkiyetin malikinin rızası...

İncele

Ticaret HukukuTürkiye’de ve yurt dışında iş ve yatırım yapan müvekkillerimize yüksek kalitede hukuki hizmet sunarız. Yoğun olarak hukuki destek verdiğimiz...

İncele

İdare HukukuUygulama esnasında vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı İdari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlamaktayız. İdare, kanuna bağlı kalmak...

İncele

Miras HukukuMiras Hukuku, kişinin ölümü ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan bir kurallar bütünü olup, murisin mirasçılarına...

İncele

Aile HukukuAile Hukuku toplumu oluşturan bireylerin kurdukları aile birliğinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde devamı için kurulmuştur...

İncele