Aile Hukuku

Aile Hukuku, toplumu oluşturan bireylerin kurdukları aile birliğinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde devamı için kurulmuştur. Toplumun en temel yapıtaşı olan ailenin devamlılığının sağlanması ve özellikle çocukların en iyi şekilde korunması devletin bir görevi olarak kabul edilmiştir. Bireylerin Anayasa ve Kanunlar ile güvence altına alınmış haklarının savunuculuğunu yaparak temel hak ve hürriyetlerinin korunması hususunda gerekli tüm hassasiyeti göstermek, bireylerin toplum içerisinde mutlu ve huzurlu olmasını temin etmeye aracılık etmek de bize düşen vazifedir. Bu alandaki yetkin hukukçu kadromuz; hukuki, psikolojik, pedagojik her türlü yardım ve hizmetlerde bulunmaktadır